kinh nghiệm xe hay

Vespa GTS và hành trình 70 năm kết nối các thế hệ

Vespa GTS và hành trình 70 năm kết nối các thế hệ

Thế giới luôn vận động, cũng bởi thế mà nó phát triển. Qua thời gian việc sử dụng động cơ của piaggio  cũng dần được nâng cấp lên. Và trong năm 2016 này piaggio  vừa cho ra mắt thị...

Hiển thị 6 trong 19 tin tức